CloneZilla 20120620-precise

Spuštění

Vložte CD CloneZilla do optické mechaniky a nabootujte.

CloneZilla01

Zvolte možnost: CloneZilla live (Default settings, VGA 800×600)

CloneZilla02

Zvolte jazyk, vzhledem k tomu že čeština není ve výběru, volím: en_US.UTF-8 English

CloneZilla03

Nyní zvolte rozložení klávesnice, volbou: Don't touch keyboard zvolime QWERTY rozložení.

CloneZilla04

Spusťte CloneZillu volbou: Start CloneZilla.

CloneZilla05

Vyberte mód činnosti. Pro naše potřeby budeme nejčastěji zálohovat disky do image a poté z těchto image disky obnovovat. Pro tuto činnost zvolte volbu: device-image.

CloneZilla06

Nyní je potřeba zuvolit, kam budeme ukládat, resp. odkud budeme chtít načíst image disků. V případě, že máte image přístupný na Vašem PC lokálně (na jiném disku, USB, apod…) zvolte možnost: local_dev.

CloneZilla07

Pokud potřebujte k práci USB-disk (máte na něm image, nebo ho na něj budete ukládat) a doposud jste ho ještě nepřipojily, nyní je poslední možnost.

CloneZilla08

USB-disk připojen, můžeme pokračujte stiskem ENTER.

CloneZilla09

Nyní je potřeba zvolit /home/partimag tj. adresář, kde je buď uložen image, nebo kam budeme image ukládat.

CloneZilla10

Nyní je potřeba zvolit kde bude vytvořen resp. kde leží adresář s image disku.

CloneZilla11

Zde pouze potvrdit ENTER.

CloneZilla12

Nyní musíme zvolit mód činnosti, buď Beginner, nebo Expert, který nabízí více možností pro nastavení. Pro většinu našich činností postačí: Beginner.

  • Pokud chcete zálohovat disk do image pokračujte ZDE
  • Pokud chcete zálohovat partition do image pokračujte ZDE
  • Pokud chcete obnovit disk z image pokračujte ZDE
  • Pokud chcete obnovit partition z image pokračujte ZDE

Záloha disku do image

Pokud na zařízení, které jsme zvolili jako /home/partimag nemáme, žádný image zpřístupní se nám pouze volby: savedisk (uložit celý disk do image), nebo saveparts (uložit jednotlivé partitions do image).

CloneZilla13

Pro zálohu celého celeho disku zvolte: savedisk.

CloneZilla14

Nyní je třeba pojmenovat adresář, kam se uloží záloha disku.

CloneZilla15

Dále vybereme disky, které chceme zálohovat. V případě, že máte disků více, je nabídka širší (samozřejmě v ní chybí, ten co jste zvolili jako /home/partimag). Označení více disků provedete pomocí mezerníku. Jakmile jste hotovi, stiskněte enter.

CloneZilla16

Nyní následuje několik závěrečných nastavení. Zde se Vás CloneZilla ptá zda chcete opravovat FS na disku, který zálohujete. Kontrola není na škodu, ale pro zrychlení činnosti doporučuji volbu: Skip checking/repairing source file system.

CloneZilla17

Dále se Vás CloneZilla ptá zda chcete po vytvoření, tento image zkontrolovat jestli je použitelný. Opět platí kontrola není na škodu, ale zde by zdržovala, takže zvolte: No, skip checking the saved image.

CloneZilla18

Zde potvrdit enter.

CloneZilla19

Zde potvrdit: y a enter.

CloneZilla20

Počkáme na dokončení operace.

CloneZilla21

Potvrdíme enter.

CloneZilla21

Pokračujte ZDE

Záloha partition do image

Nemáme na /hmoe/partimag žádný image. jsou tedy přístupné pouze volby savedisk a saveparts.

CloneZilla22

Zvolíme: saveparts.

CloneZilla23

Nyní pojmenujeme adresář, kam bude uložena záloha partitions.

CloneZilla24

Nyní vybereme partitions, které chceme zálohovat. Označení více uděláme pomocí mezerníku. Jakmile máme označeno pokračujeme enter.

CloneZilla25

Dotaz, zda chceme zkontrolovat/opravit zalohovanou partition. Z důvodu úspory času zvolte: Skip checking/repairing source file system.

CloneZilla26

Dotaz, zda chceme zkontrolovat vytvořený image. Z důvodu úspory času zvolte: No, skip checking the saved image.

CloneZilla27

Potvrdit enter.

CloneZilla28

Potvrdit: y a enter.

CloneZilla29

Počkat na dokončení operace.

CloneZilla30

Potvrdíme enter.

Pokračujte ZDE

Obnova disku z image

Pokud na zařízení, které jsme zvolili jako /home/partimag máme alespoň jeden adresář s image zpřístupní se nám kromě voleb: savedisk a saveparts rovněž volby: restoredisk (obnovit celý disk z image) a restoreparts (obnovit jednotlivé partitions z image).

CloneZilla31

Pro obnovu celého disku zvolte: restoredisk

CloneZilla32

Nyní se CloneZilla pokusí najít všechny adresáře s image. Vy zvolte podle jména, který image chcete použít.

CloneZilla33

Dále je potřeba zvolit disk, který se bude obnovovat.

CloneZilla34

Potvrdit enter.

CloneZilla35

Dotaz jestli víte co děláte. Potvrdit: y a enter.

CloneZilla36

Dotaz jestli OPRAVDU víte co děláte. Potvrdit: y a enter.

CloneZilla37

Počkat na dokončení operace.

CloneZilla38

Potvrdíme enter

Pokračujte ZDE

Obnova partition z image

Pokud na zařízení, které jsme zvolili jako /home/partimag máme alespoň jeden adresář s image zpřístupní se nám kromě voleb: savedisk a saveparts rovněž volby: restoredisk (obnovit celý disk z image) a restoreparts (obnovit jednotlivé partitions z image).

CloneZilla39

Pro obnovu partition zvolte: restoreparts.

CloneZilla40

Nyní se CloneZilla pokusí najít všechny adresáře s image. Vy zvolte podle jména, který image chcete použít.

CloneZilla41

Nyní zvolíme partition, kterou budeme obnovovat.

CloneZilla42

Potvrdíme enter.

CloneZilla43

Potvrdíme: y a enter.

CloneZilla44

Ještě jednou potvrdíme y a enter.

CloneZilla45

Počkáme na dokončení operace.

Pokračujte ZDE

Ukončení

CloneZilla46

Nyní vyberte další akci, nejčastěji asi volbu: 1, tj. reboot.

CloneZilla47

Nyní vyjměte CD s CloneZillou popř. USB disk a stiskněte enter.


clonezilla.txt · Poslední úprava: 2015/05/07 12:52 autor: johanovsky